سايت شخصي من
در اين سايت مطالب شخصي و عمومي قرار مي گيرد

آشنايي كلي با پروسه افزايش قد

ارتفاع شما بين 60 تا 85 درصد توسط ژنتيك شما تعيين مي شود lما مابقي تحت تاثير عوامل ديگر است.

 نقش مهم تغذيه در افزايش قد سريع

در طول سال هاي رشد اگر شما سوء تغذيه داشته باشيد به پتانسيل كامل خود نخواهيد رسيد و اين مورد يكي از موارد منفي در افزايش قد ميباشد.

اگر به اندازه كافي تغذيه كنيد به احتمال زياد به ارتفاع ژنتيكي از پيش تعيين شده خوداحتمالا كمي بلندتر خواهيد رسيد.

برخي از نشانه هايي وجود دارد كه پروتئين كافي در طول سال هاي رشد شما مي تواند به طور مثبت به ارتفاع شما اضافه كند و به طور كل سبب افزايش قد شما شود.

در ژاپن پس از جنگ , جمعيت به پروتئين ماهي بيشتر دسترسي پيدا كرد و ميانگين ارتفاع اين كشور سه اينچ افزايش يافت.

دانمارك به يكي از بلندترين كشورهاي جهان تبديل شده است و افزايش آن به شدت با سرمايه هاي خود ارتباط دارد.

احتمالا نكته در اينجا اين است كه افرادي كه مي توانند بخورند و البته مفيد بخورند، بيش از نسل ها بلند خواهند شد و افزايش قد در آن ها بيشتر خواهد بود.

تغذيه درست مي تواند به آرامي باعث افزايش قد بين نسل ها شود.

هيچ تضميني وجود ندارد كه از طريق خوردن غذا قد بلند شويد، اما تغذيه مناسب از طريق سال هاي شكل گيري شما مي تواند كمي بر روي ژنتيك شما افزوده شود.

يك رژيم خوب و متعادل از چربي ها، پروتئين ها و كربوهيدرات ها (خوردن غذا، بيش از حد زياد، اغلب گياهان) مي تواند در افزايش قد شما خوب عمل كند.

دانشمندان تحقيقاتي در مورد دو قلوهاي برادر انجام داده اند تا سعي كنند تعيين كنند كه كدام ژن مشخص كننده ارتفاع است.

سپس آنها مي توانند ژن دو قلوها را پس از رسيدن به ارتفاع خود مقايسه كنند و بين آنها تفاوت هايي پيدا كنند.

آنها براي هزاران جفت دو قلوهاي برادر اين كار را انجام ميدهند تا تعيين كنند كدام قسمت ژن آنها متفاوت باشد و چه تاثيري در افزايش قد دارد!

آنها فكر مي كنند كه آن را تا حدي در كروموزوم X و كروموزوم هاي 7، 8 و 20 وجود دارد.

هنگامي كه رشد مي كنيد، استخوان هاي شما بلندتر مي شوند.

در بدن هر كس در صفحات اپي‌فيز (Epiphysis) در انتهاي استخوان هايشان قرار دارد كه به زبان ساده اين همان صفحه رشد است كه اين صفحات نقش اساسي و كليدي در افزايش قد دارند.

هر استخوان بلند حداقل دو صفحه رشد دارد كه در دو انتهاي استخوان قرار دارند استخوان هاي كوتاه مثل استخوان هاي كف دست يك صفحه رشد دارد.

شكل و طول نهايي استخوان را صفحه رشد تعيين ميكند.

رشد استخوان هاي بلند از مركز به دو طرف نيست بلكه رشد آنها در دو طرف استخوان و در محل صفحات رشد صورت ميگيرد همان طور كه رشد مي كنيد، اين صفحات به داخل اضافه مي شوند.

هنگامي كه شما دردوران رشد، به ويژه در دوران بلوغ هستيد به سرعت به آنها افزوده مي شود بيشترين دوره رشد قدي شما ( عمدتا بين سالهاي 18–25 )است.

سر استخوان در اوايل زندگي يعني در سنين رشد توسط غضروف از استخوان دراز جدا است اما پس از اتمام رشد، بخشي از استخوان دراز مي‌شود لذا مي توان نتيجه گرفت اين صفحات نقش عمده اي در افزايش قد افراد مختلف دارند.

رشد طولي استخوان در همين مفصل غضروفي انجام مي‌شود با اتمام دوره بلوغ صفحه رشد به استخوان تبديل شده و عملا فعاليتش براي هميشه تا آخر عمر متوقف ميشود و افزايش قد متوقف خواهد شد اين فرآيند را بسته شدن صفحه رشد ميگويند.

نوسانات روزانه و نقش آن در قد

قد شما در طول روز كمي كاهش مي يابد در ميان ديسك هاي نخاعي، كيسه هاي مايع وجود دارد.

هنگامي كه شما در حال ايستادن هستيد، سر و شانه شما فشار ستون فقرات را روي ستون فقرات قرار مي دهد و باعث مي شود كه اين كيسه ها فشرده شوند و در افزايش قد شما اثر بگذارند.

بسياري ادعا مي كنند كه مي توانند فضاي اضافي بين استخوان هاي ستون فقرات ايجاد كنند البته در راستي اين ادعا بايد شك كرد.

علاوه بر اين ادعا دارند كه كشش و حلق آويز مي تواند سبب افزايش قد شما شود.

اين بخش از ادعا درست است آويزان كردن و كشش مي تواند فشرده سازي را به عقب برگرداند در واقع مدت زمان را تا فشرده سازي ستون فقرات طولاني تر مي كند مي تواند به طور موقت به ميزان 1٪ كاهش يابد و در افزايش قد شما اثر گذار باشد.

در افراد قد بلند اين مي تواند تا نيم اينچ باشد در حقيقت كشش و حلق آويز كردن مي تواند 1٪ فشرده سازي ستون فقرات را بازيابي كند،اما شما را بلند نمي كند.
به همين دليل،گرانش وكشش فضانوردان مي توانند تا 2 برابر بلندتر در فضا باشند در حقيقت اين عمل است كه سبب افزايش قد فضا نوردان ميشود.

هنگامي كه آنها به زمين برمي گردند،بعد از گذشت ماه ها به ارتفاع طبيعي خود برمي گردند

بررسي تاثير ورزش در رشد

از آنجا كه صفحات رشد و اين كه ستون فقرات شما مي تواند فشرده شود مردم تصور مي كردند كه وزنه برداران و ورزش هاي تاثير گذار مي تواند موجب توقف رشد شما شود اين تصور كاملا اشتباه است و در حقيقت به صورت علمي ثابت نشده است كه اين گونه ورزش ها در افزايش قد شما به صورت مثبت يا منفي عمل ميكنند.

اما شواهدي وجود ندارد كه وزنه برداري ميتواند رشد شما را متوقف كند اگر فشار روي استخوان‌ها آنقدر زياد نباشد كه باعث بسته شدن صفحات رشد شود تمرينات قدرتي‌ هيچ تاثير منفي‌ روي رشد قد نخواهد داشت.

بسيار سوال ميشود چه ورزشي براي افزايش قد مفيد است.

آيا مي توانم با بسكتبال قد بلندتر باشم؟

آيا شنا مي تواند قد من را بلندتر كند؟

اين سوالات بر اساس اين واقعيت است كه اكثر بازيكنان ورزشي حرفه اي بلند قد هستند شناگران شناخته شده بلند هستند.

بازيكنان شناخته شده معروف قد بلند هستند زيرا بلند بودن آنها به آنها كمك مي كند كه در اين ورزش ها مزيت مشخصي داشته باشند.

موضوع پر بحث براي افزايش قد ورزش است و بيشترين ابهامات در همين زمينه مطرح شده است.

بسياري اعتقاد دارند كه ورزش هايي مانند واليبال و بسكتبال باعث بلندتر شدن قد مي شود.

در اين مورد ميتوان دو تئوري مختلف را مطرح كرد اشخاصي كه به ورزش هايي نظير واليبال و بسكتبال بصورت حرفه اي مي پردازند قد بلند مي شوند.

افرادي كه قد بلند دارند به ورزش هاي واليبال و بسكتبال روي مي آورند.

بطور كلي ورزش منظم باعث افزايش قد (استخوان و عضله) كاهش توده چربي و مي شود.

فعاليت بدني به هر شكل و در غالب هر نوع ورزشي كه باشد باعث به بهبود رشد جسماني مي شود.

ولي تا به اكنون به اثبات نرسيده است كه ورزش بخصوصي موجب افزايش قد شود.

البته ورزش هايي كه باعث ضربه به استخوان ها و مفاصل شود مي تواند براي نمو قدي مضر باشند و باعث توقف يا كم شدن نمو طولي استخوان ها شوند كه اين ورزش ها در سنين رشد پيشنهاد نمي شود.

در آب مفاصل و استخوان ها به مراتب فشار كمتري را متحمل مي شوند به همين دليل ورزش هاي آبي مثل شنا به افراد در حال رشد پيشنهاد مي شود و جزو فعاليت هاي مفيد مي باشد كه نقش مهمي در افزايش قد دارند

تاثير خواب در رشد

مطالعات متعددي وجود دارد كه ثابت ميكند بين خواب و رشد ارتباط وجود دارد.

وقتي بدن شما بخوابد تمام انواع هورمون ها را آزاد مي كند و بيشتر رشد و بهبودي شما در اين زمان اتفاق مي افتد.

مطالعات چندگانه انجام شده است كه نشان ميدهد فقدان خواب باعث رشد ناگهاني براي كودكان 5–11 ساله و 1 تا 10 ساله مي شود.

بر اساس مزاياي كلي خواب، توصيه مي شود در طول سال هاي رشد خود از خواب كافي بهره ببريد تا افزايش قد مناسبي داشته باشد.

روش درماني براي افزايش قد

چند روش وجود دارد كه مي توان آنها را انجام داد و اكثر اين درمان ها فقط در موارد ناهنجاري انجام مي شود.

همانطور كه در بالا ذكر شد بهترين كاري كه مي توانيد انجام دهيد اين است كه تلاش كنيد تا اين به شكل طبيعي به اندازه كافي بلند شويد از كودكي تغذيه سالم را در پيش بگيريد.

با خوردن يك رژيم غذايي متعادل با مقدار زيادي پروتئين، كربوهيدرات و چربي، شما ممكن است قادر به اين شويد كه بيش از انتظارات ژنتيكي نسل خويش به قد دلخواه برسيد همچنين ورزش مي تواند در حفظ سلامت شما و ايجاد استخوان هاي قوي مفيد باشد، اما در نهايت شما را بلند تر از ژن هاي خود نخواهيد كرد و افزايش قد چشمگيري ندارد

درمان هورمون هاي رشد

در برخي از كودكان با اين كه تغذيه مناسب دارند ولي رشد آنان نسبت به سنشان نرمال و طبيعي نيست و رشد خيلي كمي دارند در اينجا نقش پزشك متخصص براي تشخيص و درمان به موقع اساسي است .

پزشكان معمولا آزمايشاتي را انجام مي دهند تا تعيين كنند كه آيا بدن شما هورمون هاي كافي توليد نمي كند در صورت مشكل در هورمون ها اقدام به درمان مي كنند.

شرايط ستون فقرات

تعدادي از شرايط وجود دارد كه مي تواند شما را كوتاه تر كند.

اسكوليوز:

يكي از اين موارد اسكوليوز مي باشد پزشك آن را تشخيص داده و درمان مي كند مي تواند چندين اينچ را به ارتفاع اضافه كند و در جهت افزايش قد بسيار مناسب است.

عمل جراحي براي رشد

يك جراحي بحث بر انگيز، گران قيمت و دردناك و خطرناك با ريسك بسيار طولاني مدت نيز وجود دارد اين جراحي بسيار مشكل و پروسه درماني طولاني مدت دارد.

در حالي كه اين اتفاق مي افتد شما نميتوانيد وزن خود را بر روي استخوان خود قرار دهيد و روزانه 1–2 ساعت فيزيوتراپي كنيد تا استخوان ها از سفت شدن جلوگيري كنند.

اين فرآيند مي تواند چند ماه طول بكشد پس از تشكيل استخوان جديد دوره زماني تقويت ديگري 6 ماه وجود دارد كه در آن شما نياز به دقت استخوان را بدون دستگاه طولاني تقويت مي كنيد.

كل پروسه مي تواند تا 2 سال طول بكشد حتي پس از اين همه ده ها عوارض وجود دارد :

استخوان جديد ممكن است به طور جامد شكل نگيرد و شانس خوبي براي شكستن در عرض 2–3 ماه وجود دارد.

استخوان جديد ممكن است در زاويه مناسب شكل نداشته باشد.

ممكن است 2–3 اينچ انتظار نداشته باشيد.

طول پا شما ممكن است حتي بعد از آن نباشد.

عفونت مي تواند فاجعه بار باشد.

امكان آسيب عصبي وجود دارد و همه اين موارد هستند كه ميتواند در افزايش قد شما اثر گذار باشند و يا آسيب بزنند به شما.

معمولا تنها زماني كه اين عمل جراحي انجام مي شود، اصلاح مواردي است كه يك پا به طور قابل توجهي كوتاه تر از ديگري است.

با توجه به روند بهبودي، هر دكتر معتبر بيمار را قبل از عمل جراحي بررسي رواني مي كند تا تأييد كند كه مي تواند روند بهبودي را اداره كند.

شخصا به نظر مي رسد خطرناك و بي معني است ولي متاسفانه بعضي از افراد به روش هاي پزشكي تهاجمي تر عمل مي كنند.

ارتفاع به طور عمده توسط ژنتيك تعيين مي شود.

به سوالات زير توجه كنيد در ادامه بيشتر آشنا خواهيد شد :

آيا ممكن است بعد از 18 سال ارتفاع قد شما افزايش يابد؟

آيا مي توان كاري درباره آن انجام داد؟

چه چيزي رشد قد شما را تعيين مي كند؟

كدام ورزش ها باعث افزايش قد مي شوند؟

آيا تمرينات خاص يا تكنيك هاي كششي مي تواند قد شما را بلندتر كند؟

آيا مي خواهيد بدانيد براي خوش قامتي چه كارهاي بايد انجام دهيد؟

آيا واليبال به افزايش قد كمك مي كنند؟

تا به اينجا يك ديد كلي در مورد رشد قد گرفتيد از اينجا به بعد با روش هاي كاربردي تري آشنا خواهيد شد !


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۶ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۱۹:۰۴ ] [ مهدي ] [ نظرات (0) ]

نمونه سوالات فني آيين نامه راهنمايي و رانندگي يكي از بخش هاي بسيار مهم آزمون آيين نامه راهنمايي و رانندگي ميباشد اين بخش آن قدر اهميت دارد كه اكثر شركت كنندگان در آزمون نميتوانند به آن پاسخ مطلوب بدهند از همين رو ما توصيه ميكنيم كه اين بخش رو جدي بگيريد.

ما براي سهولت كار شما كاربران محترم بسته اي را تهيه كرديم كه شامل مهم ترين نمونه سوالات فني آيين نامه راهنمايي و رانندگي ميباشد كه شما با مطالعه اين بسته قادر به پاسخ دادن به سوالات فني آزمون آيين نامه خواهيد بود

همچنين اطلاعات بسيار مناسبي در مورد استفاده و نگهداري از خودرو خود بدست مي آوريد و با يك تير دو نشان ميزنيد !! در ادامه با ما همراه باشيد …

چرا آشنايي با مسائل فني خودرو الزامي ميباشد

براي سلامتي خودرو آشنايي با مسائل فني خودرو الزامي ميباشد اين شناخت موجب ميشود در مشكلات فني پيش آمده حين رانندگي شما واكنش و برخورد درست داشته باشيد كه اين عكس العمل صحيح براي سلامت خودروي شما بسيار ضروري ميباشد.

شما هنرجويان عزيز براي پاسخ دادن به نمونه سوالات فني آيين نامه راهنمايي و رانندگي نياز داريد از قبل پيش زمينه علمي خود را افزايش دهيد

تست و مرور نمونه سوالات فني آيين نامه راهنمايي و رانندگي ارائه شده ميتواند بهترين محك و سنجش سطح علمي شما هنرجويان عزيز باشد و بي شك شما موفقيت شما را در آزمون اصلي در پي خواهد داشت.

براي آموزش و فراگيري رانندگي و براي اينكه بتوانيم بر خودرو خود تسلط كافي و مناسب را داشته باشيم نياز است با مسائل فني خودرو آشنايي داشته باشيم. همچنين براي دريافت گواهي نامه نيز بايد بر اين علم آگاهي كامل داشته باشيم با بسته نمونه سوالات فني آيين نامه راهنمايي و رانندگي ميتوانيد كاربردي ترين اطلاعات خودرو را دريافت كنيد.

ما بايستي بدانيم خودرو چگونه كار ميكند و شامل چه اجزايي است و به طور كل بايد وظيفه اجزا ان را بدانيم و در مورد كليت آنها شناختي داشته باشيم.

بسياري از افراد اين اعتقاد را دارند كه داشتن دانش فني خودرو براي رانندگان الزامي نيست و اين علم و دانش تنها بايد براي متخصص مكانيك باشد البته بايد بگوييم اين طرز فكر كاملا اشتباه است در ادامه با بسته نمونه سوالات فني آيين نامه راهنمايي و رانندگي راننده شو بيشتر آشنا شويد.

عواقب آشنايي نداشتن با مسائل فني خودرو

گاهي نداشتن آگاهي و عملكرد نامناسب در هنگام ايراد جزئي وسيله نقليه خودرو را دچار آسيب جدي ميكند.

دانش و آگاهي فني خودرو در حد نياز براي همه ي رانندگان الزامي ميباشد رانندگان بايستي ايرادات فني كلي را بشناسند تا در صورت پيشامد بهترين واكنش و درست ترين رفتار را داشته باشند تا از آسيب جدي به خودرو جلوگيري كنند.

در طول رانندگي توجه به چه نكات فني الزامي است

در اين بخش به برخي از مواردي مي پردازيم كه در بسته نمونه سوالات فني آيين نامه راهنمايي و رانندگي به آن اشاره شده است :

توجه شما رانندگان عزيز به نكات ذيل براي اينكه خودرو شما دچار خرابي ناگهاني در طول سفر نشود الزامي و حياتي ميباشد

در طول رانندگي به پنل داشبورد خودرو توجه داشته باشيد و علائم آن را لحظه به لحظه چك كنيد.

( دماي موتور , فشار روغن موتور , وضعيت چراغ پارك , شارژ دينام , چراغ چك , چراغ اي بي اس و…)

در طول رانندگي به صداهاي غير عادي توجه داشته باشيد صداي ضبط را كم كنيد تا بتوانيد صداهاي غير عادي را تشخيص دهيد.

معناي علائم و چراغ هاي هشدار و اخباري داخل پنل داشبورد را به خوبي بشناسيد تا بتوانيد در زمان نياز بهترين واكنش را نشان دهيد.

نمونه سوالات فني آيين نامه

آشنايي با چند نمونه از مشكلات فني خودرو

يكي از مهم ترين مواردي كه هر راننده بايد بداند انواع مشكلات خودرو ميباشد كه در محصول نمونه سوالات فني آيين نامه راهنمايي و رانندگي به طور كامل اين موارد توضيح داده شده اند.

به طور نمونه چند موردي كه شايد اكثر رانندگان چندان مورد توجه قرار ندهند و نحوه برخورد درست در زمان مواجه شدن با آن را نميدانند اشاره ميكنيم.

آيا ميدانيد زماني كه چراغ روغن روشن ميشود اصلا نبايد ماشين را روشن كرد ؟

اگر چراغ روغن روشن باشد و شما به آن بي توجهي كنيد و خودرو را روشن كنيد سبب گير پاچ كردن خودرو ميشود.

اما گاهي اوقات اگر صافي و فيلتر خودرو هم كثيف باشد چراغ روشن ميشود و موجب ضعيف شدن اوير پمپ ميشود.

يكي از مواردي بيشتر رانندگان اشتباه ميكنند و به آن اهميتي نمي دهند زمان تسمه بريدن خودرو ميباشد كه در نمونه سوالات فني آيين نامه راهنمايي و رانندگي به صورت كامل اين مورد شرح داده شده است.

آيا ميدانيد وقتي موتور خودرو تسمه بريد به هيچ عنوان نبايد آن را استارت بزنيد ؟

آيا ميدانيد اگر خودرو هاي امروزي را با هل دادن روشن كنيم احتمال پاره شدن تسمه آن بالا ميرود ؟

جوش آوردن خودرو يك امر بسيار طبيعي ميباشد به خصوص در فصل گرما اين مورد بيشتر و بيشتر ميشود لذا ما در نمونه سوالات فني آيين نامه راهنمايي و رانندگي به اين مورد به صورت كامل پرداخته ايم.

آيا ميدانيد زماني كه موتور ماشين جوش آورد بايد چه كاري انجام دهيد ؟

بهترين كاري كه ميتوان انجام داد اين است كه سرعت خودرو را كاهش دهيد و اتومبيل را متوقف كنيد و كولر خودرو را خاموش كنيد.

در صورت خروج آب جوش و بخار از رادياتور موتور را به علت كم آبي به هيچ وجه خاموش نكنيد.

به تدريج آب داخل رادياتور بريزيد تا موتور خنك شود و …

پدال ترمز هم يكي از مواردي است كه ممكن است براي هر يك از ما مشكل ساز شود به همين خاطر به مثالي كه در بسته نمونه سوالات فني آيين نامه راهنمايي و رانندگي زده شده توجه كنيد :

آيا ميدانيد چرا برخي از مواقع ترمز زير پا خالي ميشود و در هنگام ترمز پدال بيش از حد پايين ميرود ؟

و يا ترمز زير پا سفت است , راحت پايين ميرود ولي عملكرد قابل قبولي ندارد.

شايع ترين علل بروز موارد فوق :

پمپ ترمز خراب شده

سيستم ترمز هواگرفته

روغن ترمز رطوبت گرفته

خرابي بوستر

چرب شدن ديسك ها

خرابي بلوك ABS

و…

با بسته نمونه سوالات فني آيين نامه راهنمايي و رانندگي نكات بسيار مهمي را ياد بگيريد !!

آيا ميدانيد علت اين كه خودرو به صورت نيمه كامل روشن ميشود و با رهاكردن سوييچ دوباره خاموش مي شود چيست ؟

خراب شدن و نيم سوز شدن كويل

خرابي پمپ بنزين و …

آيا ميدانيد علت روشن ماندن چراغ دينام چيست ؟

علت هاي احتمالي :

تسمه پاره شده

دينام برق تولبد نمي كند و …

و…

و اين سوالات به همراه بسياري از نمونه سوالات فني آيين نامه راهنمايي و رانندگي ديگر كه شما هنرآموزان عزيز با مطالعه آن راه خود را براي گرفتن گواهي نامه هموار خواهيد ساخت و نسبت به مسائل فني خودرو نيز علم و دانش مفيدي كسب خواهيد كرد.

سوالات فني و گرفتن گواهينامه سريع تر

دلايل تهيه اين بسته ارزشمند

به علت پيچيدگي مسائل فني خودرو و به علت اينكه پاسخ به نمونه سوالات فني آيين نامه راهنمايي و رانندگي نياز به تمركز و دقت بالا و مهارت دارد ما اين بسته آموزشي را براي شما عزيزان تهيه نموه ايم

تا بتوانيد ضمن بالا بردن معلومات خود در زمينه فني افزايش دهيد و همچنين بتوانيد سوالات فني آيين نامه را با قدرت و تسلط پاسخ دهيد.

سوالات فني بخشي از آزمون اصلي آيين نامه ميباشد و هنر آموز براي قبولي آزمون آيين نامه بايد سوالات اين بخش را نيز به درستي پاسخ دهد

لذا تيم راننده شو براي قبولي شما عزيزان و همچنين براي صرفه جويي در زمان و وقت ارزشمند شما هنر جويان بسته ارزمشند نمونه سوالات فني آيين نامه راهنمايي و رانندگي را فراهم كرده است.

ما در اين بسته آموزشي هر نوع نمونه سوالاتي كه در زمينه فني وجود دارد را جمع آوري كرده ايم كه شما عزيزان با مطالعه دقيق اين سوالات شما قادر به پاسخ گويي به تمام سوالات آزمون خواهيد بود.

استفاده از اين محصول به چه كساني پيشنهاد ميشود

استفاده از نمونه سوالات فني آيين نامه راهنمايي و رانندگي براي افراد زير توصيه ميشود :

 • داوطلبين گواهينامه رانندگي
 • افرادي قصد شركت در آزمون آيين نامه را دارند
 • افرادي كه وقت زيادي ندارند و زمان برايشان ارزش دارد
 • به رانندگاني كه ميخواهند با مسائل فني خودرو آشنا شوند.

محتويات اين بسته چيست

اين بسته شامل بروزترين نمونه سوالات فني آيين نامه راهنمايي و رانندگي است كه توسط تيم مجرب راننده شو تهيه شده است.

اين نمونه سوالات حكم سوال هاي امتحان را دارند به طوري كلي سوالي نيست كه در اين بسته گنجانده نشده باشد.

چرا بايد اين بسته را تهيه كنيد

 • با مطالعه محتويات اين بسته تمامي نمونه سوالات فني آيين نامه راهنمايي و رانندگي را به درستي پاسخ حواهيد داد.
 • به جاي خواندن كتاب كه زمان زيادي ميخواهد ميتوانيد سوالات قطعي امتحان را بخوانيد.
 • با مسائل فني خودرو آشنا ميشويد.
 • در كوتاه ترين مدت بهترين بازدهي را خواهيد داشت.

ويژگي اين محصول نسبت به محصولات مشابه

 • كامل ترين نمونه سوالات فني آيين نامه راهنمايي و رانندگي موجود در سطح اينترنت
 • به طور كل سوالي نيست كه در اين بسته وجود نداشته باشد.
 • تهيه شده توسط تيم متخصص و مجرب
 • قيمت مناسب نسبت به كيفيت ارائه شده
 • بروزرساني مستمر سوالات و ارائه اپديت
 • پشتيباني 24 ساعته

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۶ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۱۲:۴۴ ] [ مهدي ] [ نظرات (0) ]

سوالي كه خيلي از دوستان از من مي پرسند اين است آيا واقعا كسب درآمد از اينترنت امكان پذير است؟ آيا كسب درآمد بالا و ماهيانه ميليوني از اينترنت امكان پذير است؟ سوالات زياد ديگري شبيه به همين سوالات از من روزانه پرسيده مي شود كه جواب آن ها كاملا مشخص است. بار ها گفته ام براي دانستن اين موضوع كه آيا كسب درآمد از اينترنت واقعا امكان پذيره يا نه فقط كافيه به سايت هايي كه هم اكنون دارند فعاليت مي كنند به دقت نگاهي بياندازيد تا به جواب خود برسيد.

 

درآمد سايت زوميت چقدر است؟

در اين ويديو سايت زوميت كه يك سايت محتوا محور معروف ايراني است را با هم بررسي مي كنيم. با ديدن اين ويديو و يك حساب سر انگشتي كه با هم انجام مي دهيم متوجه آن مي شويد كه كسب درآمد ميليوني كه هيچ كسب درآمد ميلياردي هم از اينترنت امكان پذير است.

سوال ديگري كه ذهن خيلي از دوستان را درگير خودش كرده است اينه كه با وجود رقباي قديمي و سر سخت باز هم ميشه در كسب و كار اينترنتي موفق شد؟ باز هم ميشه به درآمد بالا رسيد يا سهم ما در بين رقبا خيلي ناچيز است؟

در اين ويديو به شما نشان مي دهم كه پاي هيچ رقابتي در ميان نيست! حداقل در بين سايت هاي محتوا محور همينطور است. پاي محصول يا خدمت خاصي در ميان نيست كه رقابت بر سر آن باشد. تمام سرمايه سايت هاي محتوا محور مثل زوميت يا ديجياتو ترافيك روزانه اي كه دارند است.

اگر تا انتهاي اين ويديو همراه من باشيد به شما نشان مي دهم خيلي راحت مي توانيد از رقباي سر سخت خود در نتايج جست و جو سبقت بگيريد و اين دليل نمي شود كه چون فلان سايت قديمي و قوي است نمي توان به آن رسيد.

مورد بعدي كه در اين ويديو به آن اشاره مي كنم راه اندازي كسب و كار اينترنتي بر پايه توليد محتواست. راه اندازي چنين كسب و كاري در اينترنت به درد كساني مي خورد كه سرمايه كافي ندارند و همينطور تخصصي خاصي هم ندارند. يكي از بهترين راه هاي كسب درآمد از اينترنت براي اين جور افراد توليد محتوا است.

در محصول دوره جامع بازاريابي محتوا به اين اشاره كرده ام كه چه طور بايد توليد محتوا كرد تا با صرف هزينه و انرژي كم ترافيك بسيار بالايي را به دست آوريد. سايت هاي بزرگ مثل زوميت حداقل ۳۰ نويسنده حرفه اي دارند ولي شما در ابتدا نمي توانيد اين همه نويسنده را استخدام كنيد چون پولي نداريد! پس بايد روي توليد محتواي هدفمند و پر طرفدار متمركز شويد.

بهترين راه حل براي كساني كه سرمايه اي در ابتداي كار ندارند همين است! راه اندازي سايت محتوا محور با توليد محتواي هدفمند.

 

منبع


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۶ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۱۱:۲۷ ] [ مهدي ] [ نظرات (0) ]
سرانجام انتظار‌ها به‌پايان رسيد. (HBQ) بعد از رونمايي از هدفون (I7) و بازخورد بسيار خيره‌ كننده از طرف مصرف‌كننده‌ها حال هدفون (I7S) را روانه بازار كرده كه تغييرات بسيار جالبي به‌ آن بخشيده است. يكي از تغييرات (I7S) استفاده از باكس شارژ براي هدفون‌ها بوده نكته جالب در اين باكس‌ها آن است كه همانند پاور بانك عمل مي‌كنند شما به‌راحتي مي‌توانيد با شارژ نگه‌داشتن باكس‌، هر زمان و در هرجايي كه هستيد باقرار دادن هدفون‌ها آن‌ها را شارژ كنيد. طراحي هدفون به‌اين شكل است كه پشت آن يك دكمه تعبيه شده است كه علاوه بر نقش پاور، شما مي‌توانيد با يك بار ضربه روي دكمه، موسيقي را پخش يا قطع كنيد و با‌ دو بار ضربه، آخرين شماره‌ايي كه در ليست تماس‌هاي خود داريد مجدد با ‌آن تماس حاصل كنيد براي عوض كردن موزيك كافي است دكمه را 2 ثانيه نگه داريد. ازويژگي‌هاي حايز اهميت مدل (I7S) دستيارصوتي بوده كه به هنگام دريافت تماس شماره دريافتي را به‌صورت تكي بازگو مي‌كند و با  فشردن دكمه پشتي به‌آن تماس پاسخ دهيد. طراحي بسيار شيك و كيفيتي راضي كننده به‌اين محصول كمك كرده كه رده قابل قبولي را در بين اين گجت‌ها به خود اختصاص دهد و دركنار آن، طراحي ارگونوميك اين محصول باعث شده كه  هنگام استفاده بلند مدت از آن احساس خستگي يا درد در ناحيه گوش خود نكنيد. در‌مجموع اگر به‌دنبال خريد يك محصول با‌كيفيت براي گوش دادن به‌موسيقي و يا انجام تماس هستيد (I7S) تجربه‌ي لذت‌بخش دنياي بدون سيم‌ را برايتان به ارمغان مي‌آورد.

 

منبع


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۶ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۰۹:۱۸ ] [ مهدي ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب